Gå til hovedindhold

Naturpleje

Naturpleje handler om løbende naturvenlig styring og brug af landskabet.

 • Læs op

Indhold

  Der sigtes mod at bevare og genskabe naturtyper som enge (våde og tørre), strandenge og overdrev, fordi sådanne områder indeholder en lang række forskellige plante-, insekt- og dyrearter, som i mange tilfælde kun kan leve og yngle under de betingelser, som sådanne lysåbne områder skaber.

  Naturpleje udøves i kulturskabte landskaber. De allerførste enge og overdrev er formentlig skabt af vilde dyr, men de betragtes som kulturlandskaber, fordi de i overvejende grad er skabt af græssende landbrugsdyr. I takt med at landbrugets driftsformer har ændret sig markant igennem de sidste halvtreds år, er de enge og overdrev, der er skabt gennem tusinder års afgræsning, nu ved at forsvinde. I dag lever de fleste landbrugsdyr hovedparten af deres liv inden døre, og de tidligere græsningsområder bliver pløjet op, gror til eller overgødskes.

  Den udvikling har betydet, at mange plante-, insekt- og dyrearter er truede og i fare for at forsvinde. Den målrettede pleje af naturen er med til at sikre, at de truede arter igen får bedre levebetingelser.

  Afgræsning

  Naturområder som enge og overdrev er opstået ved afgræsning, og de bevares også bedst ved, at dyr græsser på dem. Det eneste, der skal til for at bevare en artsrig, smuk og – i økologisk forstand – god naturtype, er altså at lukke dyrene ud igen. Toftegården sørger, i samarbejde med kogræsserforeningen i Albertslund og Vikingelandsbyen i Risby for afgræsning af naturplejeområderne i Albertslund Kommune.

  Toftegården bruger Dexterkvæg og Hvidhovedet Marskfår til afgræsningen, fordi det er racer, som er hårdføre nok til at gå ude det meste af året, men også fordi de gamle racer giver den bedste naturpleje. Disse racer har været vænnet til selv at skulle finde føden på naturgræsgange, og derfor er de blevet gode til at udnytte foderressourcerne i naturen.

  "Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne"

  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne