Naturpleje

Naturpleje

Toftegården står for den bevarende pleje af de arealer i kommunen, der ligger fredede hen

Husdyr

Toftegården er godkendt af staten som bevaringscenter for gamle nationale husdyrracer

Dyregården Toftegården

Besøgsgården er et gratis tilbud til kommunens børn og åbent dagligt for alle besøgende. Vi har heste, får, høns, kaniner og mange andre dyr, som du kan komme helt tæt på.

Kom til børnedyrskue

Kom til børnedyrskue

Lørdag den 21. april kl. 10.30 – 15.30 - gratis entre

På børnedyrskuet kan du:

• få en ridetur på en pony (begrænset tidsrum)
• male trædyr
• male dit eget mel
• lave dit eget bivokslys
• deltage i konkurrencer
• få ansigtsmaling (begrænset tidsrum)
• se kaninhopkonkurrence og hundeagility
• møde marsvin og hamster vennerne
• møde børn og deres kæledyr
• høre om 4Hs aktiviteter

Dyrskuet åbnes af Susanne Storm Lind – medlem af kommunalbestyrelsen.

Nye dyrebørn

Nye dyrebørn

Foråret er over os, og på Toftegården begynder dyrebørnene nu at komme. I disse dage er fårene begyndt at læmme, så tag en tur på Toftegården og se vores små lam.

Biodiversitet

Biodiversitet

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Toftegården modtager Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive sine landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljø og biodiversitet. Tilskuddet medfører, at Toftegården er i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på sine landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Toftegården modtager desuden tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet medfører, at Toftegårdens græs- og naturarealer bliver plejet med afgræsning og slæt, og der dermed sikres en god naturpleje af arealerne.