Naturpleje

Naturpleje

Toftegården står for den bevarende pleje af de arealer i kommunen, der ligger fredede hen

Husdyr

Toftegården er godkendt af staten som bevaringscenter for gamle nationale husdyrracer

Dyregården Toftegården

Besøgsgården er et gratis tilbud til kommunens børn og åbent dagligt for alle besøgende. Vi har heste, får, høns, kaniner og mange andre dyr, som du kan komme helt tæt på.

Besøgsgård

Besøgsgård

Toftegården tilbyder rundvisning, ponyridning, hestevognstur og eventuelt arbejde med udvalgte emner som led i skoleundervisningen. Under besøgene får børnene mulighed for at se, høre og lugte miljøet på en økologisk drevet bondegård.

Toftegården medvirker til at give børn en sund og aktiv hverdag, hvor de får kendskab til, hvordan man er sammen med dyr på dyrenes præmisser.

4H-klubben

4H-klubben

Et kvikt Hoved, en flittig Hånd, et godt Helbred og et varmt Hjerte. Toftegårdens 4H klub hører under Danmarks 4H, som er landbrugets børne- og ungdomsorganisation. Alle børn kan blive medlem af klubben. Det koster kun 200 kr. om året. Som medlem modtager man medlemsbladet ”4H for dig” med artikler og aktuelt om ungdom, natur og miljø seks gange årligt. På Toftegården kan klubmedlemmer både få tildelt jord til at dyrke deres egen have og deltage i arrangementer på og uden for gården.

Biodiversitet

Biodiversitet

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Toftegården modtager tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet medfører, at kommunens græs- og naturarealer bliver plejet med afgræsning og med slæt og dermed sikres en god naturpleje af arealerne.