Naturpleje

Naturpleje

Toftegården står for den bevarende pleje af de arealer i kommunen, der ligger fredede hen

Albertslunds dyregård

Besøgsgården er et gratis tilbud til kommunens børn og åbent dagligt for alle besøgende. Vi har heste, får, høns, kaniner og mange andre dyr, som du kan komme helt tæt på.

Husdyr

Toftegården er godkendt af staten som bevaringscenter for gamle nationale husdyrracer

Besøg på gården

Besøg på gården

Vær opmærksom på, at der er et krav fra myndighederne om fremvisning af en max 72 timer gammel negativ Coronatest.

Dette gælder for alle besøgende over 15 år, med undtagelse af kunder, der udelukkende besøger vores gårdbutik.

For privatbesøgende gælder forsamlingsforbud på max. 10 personer, og det er derfor stadig kun tilladt at færdes i mindre grupper, når du besøger os.

Så længe vi er nødt til at tjekke for corona-test, må vi bede om, at alle gæster kommer min. en time før lukketid.

Facebook

Facebook

Følg os på Facebook. Her kan du følge med i hverdagen på gården, se aktuelle tilbud og spontane aktiviteter. Det vil også være her, vi fortæller om ændringer i åbningstider.

Lige nu har vi masser af dyrebørn!

Du finder os her

Biodiversitet

Biodiversitet

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Toftegården modtager Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive sine landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljø og biodiversitet. Tilskuddet medfører, at Toftegården er i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på sine landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Toftegården modtager desuden tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet medfører, at Toftegårdens græs- og naturarealer bliver plejet med afgræsning og slæt, og der dermed sikres en god naturpleje af arealerne.