Naturpleje

Naturpleje

Toftegården står for den bevarende pleje af de arealer i kommunen, der ligger fredede hen

Husdyr

Toftegården er godkendt af staten som bevaringscenter for gamle nationale husdyrracer

Dyregården Toftegården

Besøgsgården er et gratis tilbud til kommunens børn og åbent dagligt for alle besøgende. Vi har heste, får, høns, kaniner og mange andre dyr, som du kan komme helt tæt på.

Toftegården åbner fredag d. 29. maj for alle besøgende

Toftegården åbner fredag d. 29. maj for alle besøgende

Personalet vurdere løbende, om der er for mange besøgende på gården. Vi opfordrer derfor til korte besøg.

Der kan desuden være afspærret ind til nogle af dyrene. Dette gælder f.eks. kaninland. Indendørs områder, der indbyder til, at folk stimler tæt sammen, lukkes af. 

Der vil være mulighed for at spise sine madpakker i drivhuset, idet der er opstillet borde og bænke med passende afstand. Én familie/gruppe pr. bord kan spise ad gangen. 

Der vil ikke være aktiviteter, der involverer tæt kontakt, så som ponytræk og bålmad. Aktiviteter af formidlingsmæssig karakter, eksempelvis foderrunder hos dyrene udendørs på markerne, vil blive gennemført.

Der skiltes på låger og døre om afstands- og hygiejneregler i forbindelse med Covid-19. Der vil desuden være håndsprit stillet frem til de besøgende.

Personalets anvisninger skal altid overholdes. Pædagoger, lærere, forældre og bedsteforældre har ansvaret for, at retningslinjerne overholdes af de børn, de har med.

 

Biodiversitet

Biodiversitet

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Toftegården modtager Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive sine landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljø og biodiversitet. Tilskuddet medfører, at Toftegården er i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på sine landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Toftegården modtager desuden tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet medfører, at Toftegårdens græs- og naturarealer bliver plejet med afgræsning og slæt, og der dermed sikres en god naturpleje af arealerne.