Naturpleje

Naturpleje

Toftegården står for den bevarende pleje af de arealer i kommunen, der ligger fredede hen

Husdyr

Toftegården er godkendt af staten som bevaringscenter for gamle nationale husdyrracer

Dyregården Toftegården

Besøgsgården er et gratis tilbud til kommunens børn og åbent dagligt for alle besøgende. Vi har heste, får, høns, kaniner og mange andre dyr, som du kan komme helt tæt på.

Gården er midlertidigt lukket

Gården er midlertidigt lukket

Vi følger regeringens anvisninger, og derfor er gården lukket for besøg indtil videre.

Vi melder ud, når gården igen kan besøges ❤️

Der vil hver dag være personale på gården til at passe dyrene og sørge for, at alle har det godt 😊

Vi glæder os til at se jer igen!

Facebook

Facebook

Følg os på Facebook. Her kan du følge med i hverdagen på gården, se aktuelle tilbud og spontane aktiviteter. Det vil også være her, vi fortæller om ændringer i åbningstider – og hvornår vi må åbne igen!

Du finder os her

Biodiversitet

Biodiversitet

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Toftegården modtager Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive sine landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljø og biodiversitet. Tilskuddet medfører, at Toftegården er i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på sine landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Toftegården modtager desuden tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet medfører, at Toftegårdens græs- og naturarealer bliver plejet med afgræsning og slæt, og der dermed sikres en god naturpleje af arealerne.