For børn

Toftegården giver børn mulighed for at deltage i hverdagen på gården.

Toftegården er et gratis tilbud til Albertslund børn fra skolealderen. Børnene har mulighed for at udforske og styrke mange sider af sig selv, som ofte ikke bliver tilgodeset i det daglige. Når man kommer på besøg, deltager i hverdagen på gården, lærer man en masse, uden at det føles som undervisning, og oplevelserne vækker altid både nysgerrigheden og lærelysten. Børnene har mulighed for at får en økologisk oplevelse, mens der høstes og sås, og de lærer om landbrugsdyr, mens de selv er med til at passe dem. Oplevelserne giver:

Basal viden om dyr, natur og miljø som bygger på egne erfaringer og oplevelser.Social forståelse og ansvarlig i forhold til hinanden og gårdens dyr.En sund og aktiv hverdag.Viden om økologisk fødevare og foder.