Besøgsgård

Toftegården er en besøgsgård - i daglig tale "dyregården". Gården bruges af børn fra byen, som kan deltage i arbejdet med pasning af gården og husdyrene.

Besøgsgård - Albertslund Kommune

Toftegården er lille oase af bondegårdsidyl midt i Albertslund. Gården ligger i landsbyen Gammel Vridsløse og er en firlænget bondegård fra omkring år 1900.

Toftegården fungerer både som besøgsgård for institutioner og private, fristed for børn og centrum for naturplejen i kommunen.

Til daglig bliver gården brugt af børn fra byen, som kan deltage i arbejdet med pasning af gården og husdyrene.

Det er gratis for alle at besøge gården.